Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uroczystości

 ZASADY UDZIAŁU ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH 

PATRIOTYCZNO - RELIGIJNYCH 

 

 

Zasady i sposób udziału w uroczystościach wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317). Osoba (urząd) starająca się o asystę wypełnia „Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej”( do pobrania tutaj ) i składa go do Dowódcy Garnizonu adres: 78-513 OLESZNO, ul. Główna 1lub fax. 261 474 120) na 14 dni przed planowanym terminem uroczystości (liczy się data wpłynięcia do kancelarii).  

             Decyzję o ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Dowódca Garnizonu Drawsko. Osobami wyznaczonymi przez Dowódcę Garnizonu Drawsko do konsultacji z organizatorem uroczystości w sprawie udziału asysty honorowej są:  

 

• mjr Marcin PRACOWITY 

tel. 261 474 010, 

 tel. kom. 727 012 541, 

 

• st. chor. sztab.Marcin CZERWIŃSKI 

tel. 261 474 004, 

 tel. kom. 605 739 663 

 

                Jeśli w czasie uroczystości przewidziano odczytanie apelu poległych (pamięci) projekt jego tekstu powinien być opracowywany przez organizatorów uroczystości i przekazany do dowódcy garnizonu. Podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej organizowanych z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic wydarzeń historycznych można odczytać Apele Pamięci (Poległych) opracowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 392/MON z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wprowadzone zostały wzory tekstów Apeli Pamięci i Apeli Poległych ( do pobrania tutaj ).

              Zgodnie z poleceniem Ministra Obrony Narodowej w celu upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej samolotu TU-154M pod Smoleńskiem należy w treści wszystkich Apeli Pamięci i Apeli Poległych odczytywanych podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej, zamieszczać zawołanie o następującym brzmieniu.

             Orkiestry Wojskowe na uroczystości przydziela dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00 – 909 Warszawa, fax 261 879 259). Więcej informacji - LINK.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

    
  • BIP