Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA GARNIZONU DRAWSKO.

ZASIĘG TERYTORIALNY

                 Garnizon wojskowy – to wydzielony obszar obejmujący jednostki podziału terytorialnego państwa (lub ich części), na którym na stałe lub czasowo są rozmieszczone jednostki wojskowe.

              Siedzibą Dowódcy Garnizonu jest Komenda Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie ul. Główna 1.

               Garnizon Drawsko Pomorskie z siedzibą w miejscowości OLESZNO, na terenie Powiatu Drawskiego, terytorialnie obejmuje gminy Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski oraz część powiatu choszczeńskiego, obręb Rościn w gminie Choszczno.

              Garnizon Drawsko Pomorskie położony jest nad rzeką Drawą, która stanowi naturalną granicę gmin stanowiących obszar garnizonu, w południowo-wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego na Pojezierzu Drawskim. Na południe rozpościerają się Lasy Drawieńskiego Parku Narodowego, na północnym wschodzie obszary lesisto-jeziorne Drawskiego Parku Krajobrazowego, na zachodzie – obszary Ińskiego Parku Krajobrazowego. Garnizon zajmuje obszar o powierzchni 824 km2. Teren garnizonu geograficznie wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego. Położony jest w mezoregionie Pojezierza Drawskiego i Równiny Drawskiej, graniczy z północy z Wysoczyzną Łobeską, a z zachodu z Pojezierzem Ińskim i Pojezierzem Choszczeńskim.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

    
  • BIP