Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BAZA SZKOLENIOWA

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH BUCIERZ

 • obiekt przeznaczony do prowadzenia ćwiczeń taktycznych i strzelań amunicją bojową przez pododdziały pancerne i zmechanizowane wraz ze środkami wzmocnienia i wsparcia oraz śmigłowce i lotnictwo
 • pojemność szkoleniowa :
  • w natarciu - do 2 bcz lub 2 bz
  • w obronie - do bcz lub bz
 • powierzchnia ogólna - 3200 ha
 • długość - 8 km
 • szerokość - 4 - 7 km
 • 3 lądowiska dla śmigłowców
 • sterowanie polem tarczowym - radiowe

  PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH MIELNO
 • obiekt pod względem przeznaczenia identyczny jak Pas Ćwiczeń Taktycznych Bucierz
 • powierzchnia ogólna - 2400 ha
 • długość - 8 km
 • szerokość - 3 - 4 km
 • Punkty widokowe do obserwacji przebiegu ćwiczeń.
 • Charakterystyczne punkty ( dozory ) do orientacji w terenie.

  PAS ĆWICZEŃ W KIEROWANIU OGNIEM STUDNICA
 • obiekt przeznaczony do prowadzenia ćwiczeń w kierowaniu ogniem :
  • do szczebla kompanii zmechanizowanej - w obronie
  • do szczebla plutonu zmechanizowanego - w natarciu
 • długość - 1,2 km
 • szerokość - 0,9 km
 • sterowanie polem tarczowym - radiowe

  PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH GÓRA HETMAŃSKA
 • obiekt przeznaczony do prowadzenia ćwiczeń taktycznych i strzelań amunicją bojową przez pododdziały pancerne i zmechanizowane wraz ze środkami wzmocnienia i wsparcia oraz lotnictwo
 • możliwe jest również prowadzenie strzelań przez pododdziały artylerii z zakrytych stanowisk ogniowych i środków przeciwpancernych ogniem na wprost
 • pojemność szkoleniowa :
  • w natarciu - do bcz lub bz
  • w obronie - do bcz lub bz
 • powierzchnia ogólna 2000 ha
 • długość - 5 km
 • szerokość - 4 km

  STRZELNICA KONOTOP PRAWA
 • obiekt przeznaczony do odbywania strzelań szkolnych, sprawdzających z broni pokładowej czołgów i transporterów opancerzonych
 • 4 strefy strzelań z celami ukazywanymi od 400 m do 1900 m
 • 4 ścieżki tj. możliwość równoczesnego wykonania zadania ogniowego przez 4 czołgi ( transportery) w ruchu do rubieży 600 metrów
 • 4 cele ruchome na odległości 1200 m
 • ocena wyników i pomiar czasu strzelania dla każdej załogi - automatyczne
 • sterowanie urządzeniami strzelnicy - automatyczne

  STRZELNICA KONOTOP LEWA
 • obiekt przeznaczony do odbywania strzelań szkolnych, sprawdzających z broni pokładowej bojowych wozów piechoty ( BWP ) i transporterów opancerzonych, a także czołgów
 • 4 strefy strzelań z celami ukazywanymi od 400 m do 1600 m
 • 4 ścieżki tj. możliwość równoczesnego wykonania zadania ogniowego przez 4 czołgi ( transportery) w ruchu do rubieży 600 metrów
 • 4 cele ruchome na odległości 1200 m
 • ocena wyników i pomiar czasu strzelania dla każdej załogi - automatyczne
 • sterowanie urządzeniami strzelnicy - automatyczne

  STRZELNICA CZOŁGOWA MIELNO
 • obiekt przeznaczony do odbywania strzelań szkolnych, sprawdzających z broni pokładowej: czołgów, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych
 • 2 strefy strzelań z celami ukazywanymi od 400 m do 1900 m - dla czołgów
 • 2 strefy strzelań z celami ukazywanymi od 400 do 1300 m - dla bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych
 • 4 ścieżki tj. możliwość równoczesnego wykonania zadania ogniowego przez 4 czołgi ( transportery) w ruchu do rubieży 600 metrów
 • 4 cele ruchome na odległości 1200 m
 • ocena wyników i pomiar czasu strzelania dla każdej załogi - automatyczne
 • sterowanie urządzeniami strzelnicy - automatyczne

  STRZELNICA STUDNICA
 • obiekt przeznaczony jest do prowadzenia strzelań szkolnych i sprawdzających z broni strzeleckiej
  • oś strzelań A - przeznaczona do strzelań szkolnych i sprawdzających z broni strzeleckiej, z celami ukazywanymi i ruchomymi od 100 m do 700 m
  • oś strzelań B - przeznaczona do strzelań szkolnych z broni strzeleckiej oraz szkolnych i sprawdzających z granatników przeciwpancernych z celami ukazywa-nymi i ruchomymi od 25 m do 350 m
 • sterowanie urządzeniami strzelnicy - automatyczne
 • pojemność szkoleniowa - bz
 • Stanowiska ogniowe na strzelnicy Studnica

  STRZELNICA JAWORZE
 • obiekt przeznaczony jest do prowadzenia strzelań szkolnych i sprawdzających z broni strzeleckiej oraz broni pokładowej bojowych wozów piechoty i transporte-rów opancerzonych
  • oś strzelań A - przeznaczona do strzelań szkolnych i sprawdzających z broni strzeleckiej z celami ukazywanymi i ruchomymi od 100 m do 700 m
  • sterowanie urządzeniami strzelnicy - automatyczne przy użyciu pulpitów sterow-niczo-sygnalizacyjnych
  • oś strzelań B - przeznaczona do strzelań szkolnych z broni strzeleckiej i granat-ników przeciwpancernych z celami ukazywanymi i ruchomymi od 25 m do 350 m
  • sterowanie urządzeniami - automatyczne przy użyciu pulpitów sterowniczo-sygnalizacyjnych
  • oś strzelań C - przeznaczona do strzelań szkolnych i sprawdzających z broni pokładowej bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych na 2 ścieżkach z celami ukazywanymi od 300 m - 1000 m i dwoma celami rucho-mymi na odległości 1000 m
  • automatyczna ocena wyników strzelania z indywidualnym pomiarem czasu strze-lania dla każdego strzelającego
  • sterowanie urządzeniami strzelnicy - automatyczne
 • pojemność szkoleniowa - br

  STRZELNICA JEZIORO OSTROWIEC
 • obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań z wody na brzeg w czasie pływania bojowego wozu piechoty lub transportera.
 • 2 ścieżki z celami ukazywanymi na brzegu w odległości do 800 m
 • sterowanie polem tarczowym - radiowe
 • Strzelnica nawodna jezioro Ostrowiec
 • Stanowisko kierowania polem tarczowym

  RZUTNIA GRANATEM BOJOWYM STUDNICA
 • Przeznaczona do prowadzenia ćwiczeń w rzucaniu granatami bojowymi

  OŚRODEK SZKOLENIA PODODDZIAŁÓW ROZPOZNAWCZYCH JAWORZE
 • Ośrodek przeznaczony jest do szkolenia pododdziałów rozpoznawczych i specjal-nych
 • Posiada następujące obiekty szkoleniowe:
  • taktyczny tor przeszkód o długości 6 km
  • psychologiczny tor przeszkód o długości 1,3 km
  • ośrodek naziemnego szkolenia spadochronowego
  • ośrodek szkolenia płetwonurków
  • ośrodek szkolenia inżynieryjno - saperskiego
  • Ośrodek szkolenia płetwonurków.


  OŚRODEK SZKOLENIA INŻYNIERYJNO SAPERSKIEGO CZERTYŃ
 • ośrodek przeznaczony do szkolenia pododdziałów inżynieryjno-saperskich z umiejętności wykorzystania materiałów wybuchowych i min bojowych
 • powierzchnia ogólna - 37,5 ha
 • długość - 750 m
 • szerokość - 500 m
 • pojemność szkoleniowa - ksap

  OŚRODEK SZKOLENIA Z OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ GŁĘBOKIE
 • ośrodek przeznaczony do szkolenia pododdziałów z obrony przeciwchemicznej z użyciem ćwiczebnych środków trujących
 • powierzchnia ogólna 0,6 ha
 • pojemność szkoleniowa - kpchem

  KIERUNEK DO POKONYWANIA I FORSOWANIA SZEROKIEJ PRZESZKODY WODNEJ JEZIORO ZŁY ŁĘG
 • przeznaczony do ćwiczeń w pokonywaniu i forsowaniu szerokiej przeszkody wodnej oraz budowy mostów pontonowych
 • szerokość przeszkody - ok. 300 m
 • głębokość - ok. 5 m
 • dodatkowo w odległości ok. 2 km istnieje możliwość prowadzenia szkolenia w pokonywaniu przeszkód wodnych o uregulowanych (umocnionych) brzegach na kanałach: Hetmańskim i Borowo.

  OŚRODEK SZKOLENIA W POKONYWANIU PRZESZKÓD WODNYCH PO DNIE JEZIORO ZALANE
 • sztucznie spiętrzony zbiornik wodny przeznaczony do szkolenia w pokonywaniu przeszkody wodnej:
  • wpław - przez załogi bojowych wozów piechoty i transportery opancerzone
  • po dnie - przez załogi czołgów
 • szerokość przeszkody - ok. 150 m
 • głębokość - ok. 3 m
 • istnieją śluzy umożliwiające szybkie opróżnienie zbiornika z wody w sytuacjach awaryjnych

  STRZELNICA GARNIZONOWA OLESZNO
 • strzelnica przeznaczona do szkolenia programowego kadry, żołnierzy służby zasadniczej oraz oddziału warty cywilnej Komendy Poligonu
 • 6 stref strzelań z celami ukazywanymi od 75 m do 200 m
 • cel ruchomy w odległości 200 m
 • sterowanie urządzeniami strzelnicy - automatyczne przy użyciu pulpitu sterowniczego

  ZESPÓŁ SPRAWDZEŃ - MIELNO
 • Obiekt przeznaczony jest do prowadzenie badań sprzętu po remoncie zakładowym przed dopuszczeniem do strzelań bojowych.

  OŚRODEK BADAŃ DYNAMICZNYCH - GŁĘBOKIE
 • Obiekt przeznaczony jest do prowadzenie badań uzbrojenia przez wojskowe placówki naukowo-badawcze
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

  
 • BIP