Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 października 2020
ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY REZERWY
Podczas krótkiej zbiórki na Sali Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko dnia 9 października

 żołnierze i pracownicy RON obchodzili po raz pierwszy Święto Żołnierzy Rezerwy. Z wnioskiem o ustanowienie tego święta wystąpił do ministra Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak. Ustanowione święto ma być wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na wezwanie stawiają się do służby, w myśl przysięgi wojskowej Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Na przestrzeni wieków żołnierze rezerwy, tak jak rycerze i pospolite ruszenie, walcząc o Polskę, niejednokrotnie dawali przykład postawy godnej naśladowania, oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

    
  • BIP