Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 września 2020
SPOTKANIE Z AUTORAMI KSIĄŻKI „NOWY ŁOWICZ. ARCHEOLOGICZNA ATLANTYDA W SERCU POLIGONU DRAWSKIEGO”
W dniu 1 września 2020 roku miało miejsce spotkanie Komendanta CSWL Drawsko płk Marka Gmurskiego z autorami książki „Nowy Łowicz.

Archeologiczna Atlantyda w sercu poligonu drawskiego” panami Adamem Cieślińskim i Andrzejem Kasprzakiem. W spotkaniu uczestniczyli również Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie
pan Zbigniew Łukomski oraz zastępca komendanta ppłk Andrzej Niegmański.
Okazją do spotkania było wydanie książki „Nowy Łowicz. Archeologiczna Atlantyda w sercu poligonu drawskiego”, która jest rezultatem wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych na terenie poligonu.
W trakcie spotkania panowie wzajemnie sobie podziękowali za długoletnią współpracę i wsparcie podczas prac wykopaliskowych
na poligonie drawskim.
W tym miejscu należy dodać, że projekt naukowy Nowy Łowicz jest
z pewnością jedynym w kraju przykładem tak mocnego zaangażowania wojskowych i leśników w ochronę narodowego dziedzictwa archeologicznego.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

    
  • BIP