Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 lipca 2020
POŻEGNANIE PRACOWNIKA RESORTU OBRONY NARODOWEJ
8 lipca 2020 roku w Sali Tradycji CSWL Drawsko odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika Centrum,

pana Andrzeja KŁYSEWICZA.

Pan Andrzej KŁYSEWICZ od 18 lat pracował na stanowisku technika elektronika Wydziału Poligonowego.

W trakcie uroczystości w imieniu Komendanta za wzorową pracę, sumienność i zaangażowanie podziękował panu KŁYSEWICZOWI Zastępca Komendanta CSWL Drawsko, ppłk Andrzej NIEGMAŃSKI.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

    
  • BIP