BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Osoby Funkcyjne

Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Pułkownik Marek GMURSKI
Kontakt: cswl@wp.mil.pl - tel. 261 474 000

Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
ppłk mgr inż. Andrzej NIEGMAŃSKI
Kontakt: tel. 261 474 001

Szef Wydziału Poligonowego
ppłk mgr inż. Dariusz PUZYREWSKI
Kontakt: tel. 261 474 002

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami
st. chor. Marcin CZERWIŃSKI
Kontakt: tel.261 474 004 kom. 605 739 663

Pomocnik Komendanta ds. Podoficerów
st. chor. sztab. Marek KOWALIK
Kontakt: tel.261 474 161

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
kpt. Łukasz PIÓREK
Kontakt: tel. 261 474 340

Szef zespołu szkoleniowo-sprawdzającego
cz.p.o mjr. mgr inż. Marcin PRACOWITY
Kontakt: tel. 261 474 011

Ksiądz kapelan

ks. por. Grzegorz LACH
Kontakt: tel. 261 465 089

Szefowie Sekcji:
personalnej
mjr mgr inż.Tomasz ANDRZEJCZAK
Kontakt: tel. 261 474 160

operacyjnej
mjr Wojciech TADYCH
Kontakt: tel. 261 474 010

logistyki
mjr mgr inż. Krzysztof PIETRZKIEWICZ
Kontakt: tel. 261 474 003

poligonowej
mjr mgr inż. Jarosław CHŁOPIK
Kontakt: tel. 261 474 019

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych