BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Zakres Działania

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych stanowi wydzielony i odpowiednio rozbudowany obszar terenu ze znajdującymi się na nim obiektami szkoleniowymi: pasami ćwiczeń taktycznych, strzelnicami, ośrodkami szkolenia specjalistycznego oraz kompleksami zaplecza socjalno-bytowego. Podstawowym zadaniem CSWL jest zabezpieczenie szkolenia Wojsk Lądowych oraz w ograniczonym zakresie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej RP i innych Państw NATO.


Centrum przygotowane jest do zabezpieczenia:

 • kompleksowych ćwiczeń taktycznych do szczebla Związku Taktycznego;
 • szkolenia ogniowego ze wszystkich rodzajów uzbrojenia od szczebla pododdziału Związku Taktycznego;
 • szkolenia zgrywającego i doskonalącego pododdziałów rodzajów wojsk i służb;
 • ćwiczeń w kierowaniu ogniem pododdziałów;
 • strzelań sprawdzających i specjalnych;
 • zgrupowań szkoleniowych pododdziałów rodzajów wojsk;
 • zabezpieczenia badań przez wojskowe placówki naukowo-badawcze;
 • prowadzenie badań strzelaniem sprzętu po remoncie zakładowym;
 • zabezpieczenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych, treningów, kursów metodyczno-szkoleniowych i instruktorskich oraz pokazów.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych