BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Status Prawny
W budowie
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych