BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Odznaki

W dniu 7 kwietnia 2009 roku, Minister Obrony Narodowej Decyzją nr 116/MON wprowadził Odznakę Pamiątkową oraz Oznakę Rozpoznawczą Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.


CSWL DRAWSKO nie kultywuje tradycji bojowych innych jednostek w związku z tym podczas fazy projektowania wykorzystane zostały wyłącznie symbole barwy związane ze specyfiką samej jednostki oraz jej umiejscowieniem geograficznym i terytorialnym. Symbolika powstała dzięki staraniom zespołu w składzie kpt. Mirosław KWAPIEŃ, kpt. Tomasz ANDRZEJCZAK oraz kpt. Wojciech TEREDOWSKI.


Odznaka pamiątkowa:

odznaka_pamiatkowa

Kształt: krzyż o ramionach w kształcie rozszerzającej się klingi miecza - wzorowany na odznakach pamiątkowych 1 pułku piechoty legionów oraz 17, 58 i 43 pułków piechoty - w kolorze granatowym - nawiązujący do barw munduru piechoty od XVIII w. noszony przez żołnierzy jednostek zmechanizowanych i zmotoryzowanych, jednostek zabezpieczenia materiałowego, słuchaczy szkół i ośrodków szkolenia tych rodzajów wojsk i służb. Na pionowych ramionach znajdują się herby miast. Na górnym ramieniu umieszczony jest herb miasta Drawsko Pomorskie, a na dolnym herb miasta Kalisz Pomorski. Poligon leży na terenach tych dwóch gmin. Siedziba Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych umiejscowiona jest w m. Oleszno, które leży w bezpośredniej bliskości Drawska Pomorskiego. Ponadto utrwaliła się nazwa Centrum w języku potocznym, jako „poligon drawski”, czego dowodem jest nazwa w etacie „DRAWSKO”. Jednocześnie należy jednak zwrócić uwagę, iż poligon w większej części, blisko 70% całej powierzchni, znajduje się na terenie gminy Kalisz Pomorski. Układ herbów na odznace oddaje położenie geograficzne miast tak jak to jest w rzeczywistości tzn. herb Drawska Pomorskiego na górze (północy), herb Kalisza Pomorskiego na dole (południu). W centrum odznaki umieszczony jest napis CSWL.Oznaka rozpoznawcza:

Na mundur wyjściowy: granatowa okrągła tarcza z czarnym brzegiem. Na tarczę naniesiono stylizowany kształt w kolorze żółtym naśladujący zarys utworzony przez układ głównych obiektów szkoleniowych tzn. Pasa Ćwiczeń Taktycznych Bucierz, Pasa Ćwiczeń Taktycznych Mielno oraz Pasa Ćwiczeń Taktycznych Góra Hetmańska. W centrum oznaki umieszczono stylizowanego orła (orzeł bielik gniazduje na terenach poligonu) w kolorze szarym, wzorowanego na orle z herbu miasta Kalisza Pomorskiego.


oznaka_rozpoznawcza

Na mundur polowy: oznaka wykonana w kształcie tak jak powyżej różniąca się jedynie innymi barwami tzn. tło jasno zielone; kształt „zarys” obiektów szkoleniowych zielony; orzeł tak jak w oznace na mundur wyjściowy w kolorze szarym.


oznaka_rozpoznawcza
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych