BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Patron CSWL Drawsko

W dniu 22 czerwca 2012 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyła się uroczystość nadania imienia pułkownika Franciszka Sadowskiego drawskiemu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.Patronem jednostki został były Komendant Centrum w latach 1974-79, wybitny żołnierz, który przyczynił się do rozwoju infrastruktury poligonowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy garnizonowej pod wezwaniem Ducha Świętego w Olesznie. Nabożeństwo w imieniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego biskupa Józefa Guzdka odprawił ksiądz Dziekan Wojsk Lądowych prałat pułkownik Marek Karczewski.Na zakończenie Mszy Świętej Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik Marek Gmurski, w związku z decyzją Biskupa Polowego WP dotyczącą przeniesienia księdza podpułkownika Wiesława Orłowskiego do parafii wojskowej w Słupsku, podziękował księdzu proboszczowi za długoletnią posługę duszpasterską w parafii wojskowej w Olesznie i życzył wszelkiej pomyślności oraz zdrowia w dalszej posłudze.Na placu apelowym przed budynkiem sztabu odbyła się uroczystość wojskowa nadania Patrona Centrum. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali żona Patrona – Irena Sadowska, Szef Szkolenia Wojsk Lądowych generał dywizji Marek Tomaszycki oraz Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik Marek Gmurski.Poświęcenia pomnika z tablicą pamiątkową pułkownika Franciszka Sadowskiego dokonał Dziekan Wojsk Lądowych pułkownik Marek Karczewski. Całość uroczystości zakończyła się defiladą wojskową. Po zakończonej uroczystości Komendant CSWL Drawsko zaprosił wszystkich gości, kadrę, pracowników wojska, młodzież szkolną oraz mieszkańców Oleszna na występy zespołu artystycznego Klubu Wojskowego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania oraz żołnierską grochówkę.23 czerwca 2012 roku w parku Chopina w Drawsku Pomorskim, z okazji Powitania Lata oraz nadania imienia pułkownika Franciszka Sadowskiego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko pod auspicjami i patronatem Urzędu Miejskiego oraz CSWL Drawsko, zorganizowano festyn dla mieszkańców Drawska i powiatu drawskiego od godzin popołudniowych do godzin wieczornych w ramach promocji Wojska Polskiego, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko oraz Narodowych Sił Rezerwowych zaprezentowała się Orkiestra Wojskowa ze Szczecina oraz zespół estradowy z Klubu Wojskowego 11Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Klubu Wojskowego 1 Skrzydła w Świdwinie.Ponadto zaprezentował się zespół artystyczny 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Wystawiono również najnowszy sprzęt będący w wyposażeniu Wojsk Lądowych; uczestnicy festynu mogli sprawdzić umiejętności i sprawność fizyczną wojsk rozpoznawczych w działaniach dynamicznych.patron_centrum
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych