BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Aktualności
Kurs kierowników obiektów poligonowych oraz osób funkcyjnych
20.11.2017
wyznaczonych do prowadzenia strzelań

W dniach 06 – 10.11.2017r. zgodnie z „Planem doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach szkolnictwa wojskowego w 2017 roku’’ w CSWL Drawsko przeprowadzono kurs kierowników obiektów poligonowych oraz osób funkcyjnych wyznaczonych do prowadzenia strzelań. Celem kursu było doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy teoretycznej żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej w zakresie znajomości zapisów programów strzelań oraz aktualnie obowiązującej dokumentacji na obiektach szkoleniowych.

W szkoleniu wzięło udział 14 żołnierzy i 6 pracowników RON. W każdym dniu uczestnicy kursu zapoznawali się z poszczególnymi zagadnieniami, związanymi z czynnościami kierownika obiektów szkoleniowych, np. przeprowadzenie instruktażu w roli kierownika obiektu dla osób funkcyjnych, zagadnienia dotyczące środków łączności będących na wyposażeniu poligonowych obiektów szkoleniowych, ogólne przepisy i zasady w zakresie bezpieczeństwa, warunków przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, podział i ogólna charakterystyka urządzeń poligonowej bazy szkoleniowej (podstawowych warunków bezpieczeństwa, zasady prowadzenia dokumentacji oraz eksploatacji).

Na zakończenie kursu po pełnym zaznajomieniu się z poszczególnymi zagadnieniami został przeprowadzony sprawdzian wiedzy dla wszystkich uczestników szkolenia.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych