BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Aktualności
Harcerze na poligonie drawskim
25.07.2017
W dniu 25 lipca 2017r. na strzelnicy Studnica

W dniu 25 lipca 2017r. na strzelnicy Studnica odbyło się strzelanie sportowo-obronne harcerzy ze związku Harcerzy Chorągwi Zachodniopomorskiej. Harcerze przebywają obecnie na obozie specjalnościowym współfinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Komendantem obozu jest druh Jędrzej NAMIOTKO.W zajęciach strzeleckich, które pozwoliły na doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią wzięło udział 70 harcerzy. Ponadto Strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy. Każdy z harcerzy miał możliwość przeprowadzenia resuscytacji na fantomie. Ćwiczącą młodzież odwiedził dowódca CSWL Drawsko płk Marek GMURSKI. Oprócz zajęć praktycznych, odbyło się również szkolenie patriotyczne przeprowadzone przez Kombatantów Misji Pokojowych ONZ- prezesa Koła nr 41 Jana DOMAŃSKIEGO oraz przez prezesa Koła nr 47 płk Leszka TANASIA. Kombatanci przeprowadzili pogadanki o misjach pokojowych , promując tym samym Wojsko Polskie oraz wartości patriotyczne.Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

p.Natalia SZCZEPAŃSKA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych