BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Aktualności
KONFERENCJA NAUKOWA W KARWICACH
08.08.2016
5 sierpnia br. w Karwicach miała miejsce

 konferencja naukowa pt. „Poligon drawski przed wiekami – 28 lat współpracy wojska z archeologami”.  Konferencja została zorganizowana przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko przy współpracy osób , które od wielu lat są związane z badaniami archeologicznymi na poligonie drawskim na terenie Nowego Łowicza –   dr. hab. Adama CIEŚLIŃSKIEGO (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) i mgr. Andrzeja KASPRZAKA ( Muzeum w Koszalinie).Spotkanie zaszczycili swą obecnością pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego : Dziekan Wydziału Historycznego UW prof. dr hab. Małgorzata KARPIŃSKA, prodziekani tego wydziału: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, dr hab. Krzysztof Skwierczyński , dr hab. Bartosz Kontny; dyrektor Instytutu Archeologii UW   prof. dr hab. Wojciech Nowakowski oraz dyrektor Muzeum w Koszalinie mgr Jerzy Buziałkowski.

  W konferencji wzięły udział władze samorządowe powiatu drawskiego – Starosta Drawski Stanisław KUCZYŃSKI, Wicestarosta Janusz GARBACZ, Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew PTAK, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Stanisław CYBULA oraz  przedstawiciele firm i instytucji, przedstawiciele  służb leśnych; dyrektorzy szkół, kadra i pracownicy Centrum. Bardzo liczną grupę stanowili studenci, którzy biorą obecnie udział w pracach wykopaliskowych.

   Karwickie obrady rozpoczął Komendant CSWL Drawsko płk Marek GMURSKI, który powitał wszystkich zgromadzonych , wprowadził do problematyki konferencji  oraz przedstawił krótką historię poligonu drawskiego. W części wprowadzającej głos zabrał również mjr Jarosław CHŁOPIK, który w swym wystąpieniu ukazał dzieje CSWL Drawsko na przestrzeni 70. lat.

   Główną część konferencji poprowadzili dr hab. Adam Cieśliński i mgr Andrzej Kasprzak, którzy byli również pierwszymi prelegentami. W swym wystąpieniu  przedstawili  słuchaczom przede wszystkim pradzieje poligonu drawskiego oparte na wynikach prac wykopaliskowych prowadzonych od 28 lat na poligonie drawskim. Bardzo ciekawe były również informacje, które dotyczyły niełatwych początków prac archeologicznych w nowym Łowiczu.

  Ogromnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się  również referaty    o grodziskach średniowiecznych na poligonie drawskim ( mgr Tomasz CHOROBA – Muzeum Narodowe  w Szczecinie)   i  o znaleziskach numizmatycznych na ziemi drawskiej ( mgr Michał KULESZA – Muzeum w Koszalinie).

  Na zakończenie drugiej części konferencji głos zabrał dr hab. Bartosz Kontny, który wygłosił referat pt. „Wojna oczami archeologa. Uzbrojenie z ziem polskich z okresu późnej starożytności”.

  Po części teoretycznej zaplanowana była prelekcja terenowa na stanowisku w Nowym Łowiczu. Niestety, ze względu na złe warunki atmosferyczne, została przełożona na inny termin.

  Konferencja, która jest uwieńczeniem prawie trzydziestoletniej owocnej współpracy naukowców z wojskiem, uzmysłowiła o tym, że ziemia drawska skrywa bogaty materiał, który jest bezcennym źródłem wiedzy o życiu ludzkości zamieszkujących przed wiekami region Pojezierza Drawskiego.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

p. Beata CHŁOPIK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych