BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Baza Logistyczna

Zadaniem służb logistycznych jest zabezpieczenie pod względem materiałowym i technicznym funkcjonowania Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz jednostek szkolących się na poligonie jak również utrzymanie infrastruktury i należytego stanu ochrony środowiska . Zadania te można podzielić na cztery główne grupy.

 1. Grupa pierwsza obejmuje zadania związane z zabezpieczeniem w środki materiałowe Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i jednostek szkolących się na poligonie.
  Do głównych zadań realizowanych przez służby materiałowe w tym zakresie należy zaliczyć:
  • planowanie, gromadzenie środków materiałowych, ich utrzymywanie, dystrybucja i rotacja;
  • udzielanie pomocy w zaopatrywaniu wojsk przebywających na szkoleniu poligonowym;
  • zaopatrywanie w środki materiałowe CSWL oraz jednostek przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze;
  • udział w opracowywaniu planów dotyczących wykorzystania poligonu przez armie NATO.
 2. Grupa druga obejmuje zabezpieczenie techniczne Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i jednostek szkolących się na poligonie.
  Do głównych zadań realizowanych przez służby techniczne w tym zakresie należy zaliczyć:
  • utrzymanie zabezpieczenia komunikacyjno - transportowego jednostki;
  • organizacja i terminowe wykonywanie obsługiwań technicznych oraz remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego a także zapewnienie właściwej jego eksploatacji;
  • prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym i wypadkom z bronią;
  • wykonywanie badań przez strzelanie artylerii i wozów bojowych po remontach głównych na rzecz jednostek wojskowych.
 3. Grupa trzecia obejmuje zabezpieczenie medyczne Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i jednostek szkolących się na poligonie.
  Do głównych zadań realizowanych w tym zakresie przez służbę zdrowia w oparciu o ambulatorium z izbą chorych należy zaliczyć:
  • przeprowadzanie okresowych badań lekarskich żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska;
  • nadzorowanie utrzymania właściwego stanu sanitarno - higienicznego w obiektach i pomieszczeniach socjalnych na terenie poligonu;
  • organizacja pomocy medycznej na rzecz szkolących się wojsk w ramach współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz 107 Szpitalem Wojskowym w Wałczu.
 4. Grupa czwarta obejmuje zadania związane z utrzymaniem obiektów oraz infrastruktury technicznej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych jak również ochronę środowiska na jego tereni.
  Do głównych zadań realizowanych w tym zakresie przez Wojskową Administrację Koszar należy zaliczyć:
  • nadzorowanie właściwej eksploatacji wojskowych obiektów budowlanych;
  • wykonywanie napraw obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
  • sprawowanie nadzoru nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniem nieruchomości;
  • utrzymywanie w stałej sprawności technicznej wojskowych obiektów budowlanych;
  • współpraca z organami administracji lasów państwowych w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej na terenie poligonu;
  • planowanie i zaspokajanie potrzeb jednostek wojskowych ćwiczących na tereni poligonu w zakresie sprzęty pożarniczego;
  • wnioskowanie wykonania robót z zakresu remontów kapitalnych, rozbudowy i adaptacji istniejących oraz budowy nowych wojskowych obiektów budowlanych.
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
  • występowanie z wnioskami dotyczącym inwestycji mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działania wojsk na środowisko;
  • uzyskiwanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, decyzji administracyjnych w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska;

Na terenie poligonu wyznaczone są obozowiska do tymczasowego zakwaterowania wojsk w systemie biwakowym. Dojazd (w przypadku przegrupowania koleją) do obozowisk północnych: Konotop, Ziemsko, Karwice, Oleszno i lotniska Ziemska, z rampy kolejowej w Jankowie Pomorskim a do południowych: Jaworze i Głębokie, z rampy kolejowej w Prostyni. Łączność garnizonową zabezpiecza Główny Węzeł Łączności Oleszno. Możliwości socjalne poszczególnych obiektów przedstawione zostały w poniższej tabeli:


Obozowisko Możliwości wyżywienia Ilość miejsc budynki Ilość miejsc namioty Możliwości kąpielowe (doba) Miejsca postojowe Łóżka w Izbie Chorych
Konotop:
internat
obozowisko
-
450
2000
-
150
-
-
-
2000
-
150
600
-
60
400
-
-
-
Ziemsko - - 2000 - bez limitu -
Karwice 450 200 - 200 60 -
Oleszno:
internat
koszarowiec
-
200
500
-
30
120
-
-
-
200
30
40
-
20
-
19
-
-
Lotnisko Ziemsko - 150 - 150 60 -
Jaworze 600 550 - 550 40 -
Głębokie:
internat
koszarowiec
obozowisko
-
450
-
-
-
150
30
-
-
-
-
1000
-
150
-
1000
-
-
-
bez limitu
-
-
6
-
Ogółem 4650 1380 5000 3070 640 25Krótka charakterystyka poszczególnych obozowisk:

Obozowisko Konotop:

W kompleksie tym znajdują się następujące obiekty socjalne : internat, kasyno, bufet, łaźnia, polowy punkt żywienia (żywienie w oparciu o kuchnie polowe przywożone przez szkolące się wojsko).W rejonie obozowiska znajduje się park wozów bojowych z w skład którego wchodzą: hale remontowe dla pojazdów gąsienicowych i kołowych, 2 punkty tankowania z cystern, utwardzone stanowiska postojowe, ekologiczna myjnia dla pojazdów kołowych; obozowisko z szafkami energetycznymi (380V, 220V i 24V prądu stałego), kontenerowe magazyny broni, kąpielisko.Obozowisko Ziemsko:

Pozbawione infrastruktury technicznej, istnieje możliwość organizowania zakwaterowania systemem biwakowym.Karwice:

W kompleksie znajdują się trzy internaty (25 apartamentów), sala konferencyjna, kasyno, kąpielisko, parking, kort tenisowy i boiska sportowe, lądowisko dla helikopterów.Oleszno:

Jest to miejsce stacjonowania komendy poligonu. W kompleksie tym do dyspozycji jednostek ćwiczących przygotowano: hotel i budynek koszarowy, kasyno, kuchnię żołnierska, halę sportową, kąpielisko, łaźnię, ambulatorium z izbą chorych, parkingi, boiska sportowe, kościół ekumeniczny. W kompleksie tym funkcjonuje również Wydział Żandarmerii Wojskowej, Poligonowy Punkt Zaopatrywania Materiałowego 2 Rejonowej Bazy Materiałowej z Wałcza, wojskowa straż pożarna.Lotnisko Ziemsko:

Obiekt przeznaczony dla wojsk aeromobilnych posiada pas startowy długości 2300m z możliwością przyjmowania lekkich statków powietrznych głównie śmigłowców, budynek koszarowy, parking nieutwardzony oraz teren do organizacji obozowiska.Obozowisko Jaworze:

W kompleksie znajduje się sześć internatów, kasyno, parking, kąpielisko, ambulatorium, lotnisko trawiaste, boiska sportowe.Obozowisko Głębokie:

Do dyspozycji wojsk ćwiczących przygotowano :internat, budynek koszarowy, kasyno, budynek socjalny (natryski, umywalki, toalety), obozowisko z szafkami energetycznymi ( 380V, 220V i 24V), kontenerowe magazyny broni, nieutwardzony park wozów bojowych, kąpielisko, pomieszczenia na potrzeby izby chorych i wojskową straż pożarną.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych